no res

שיח גלריה

תערוכת רטרטספקטיבה לזכרו של ירון ספיר 14.7-13.8.2016
שיח גלריה נדחה ליום שני 15.8.16 בשעה 18:00
כולם מוזמנים ! 

למעבר לדף האמן של ירון באתר ולקישור למאגר התמונות שלו לחצו כאן 


בתערוכה של ירון  המוצגת בימים אלה בגלריה, מוצגים צילומי חדר הציור של ירון 
שצולמו ע"י יונתן ארנון. ניתן להזמין ולרכוש את הצילומים במחיר עלות. 

 כמו כן ניתן להשאיל ציורים של ירון לחברים בלבד. 
 כתובת לפניות - דפנה דורון 052-6124488 
תערוכת רטרוספקטיבה של ירון ספירתערוכה ירון ספיר.pdf