no res

הלל פסח

הציור משמש לי אמצעי לשוחח, בעיקר עם עצמי, על גבי לוח העץ או הנייר.
אני המצייר משוחח/מתדיין/מתווכח עם אני המתבונן.
בו בזמן, מנהלים שנינו דיאלוג מרתק ושווה כוחות עם הציור המתהווה על הכן: יש לו רצון משלו, הוא מציע אופציות שכדאי לזהות אותן ולהתייחס אליהן.
למדתי לעבוד באופן בלתי מתוכנן, בתהליך אסוציאטיבי פתוח, שבו הציור המוגמר הוא תוצאה שאינה ידועה מראש, המתגבשת לאורך הדרך בסדרה ארוכה של החלטות.

רוב עבודותיי הן נופים. כולן נופי נפשי. כולן נוצרו כדי לספר לעצמי את סיפור חיי, להתיך את כאביי ושמחותיי, תשוקותיי ופחדיי כאלכימאי לציורים.
אני מנסה שוב ושוב לחולל את הנס באופן שירגש אותי וישביע את רצונו של המתבונן/ המבקר שבי.

אם עבודות שעשיתי לעצמי מדברות גם אל אחרים – זה בוודאי פלא נוסף, שגורם לי שמחה גדולה.

הלל ז"ל נפטר בדצמבר 2019 


לצפייה במאגר התמונות של הלל פסח לחצו כאן
אין תוצאות