ישיבת צוות מזכירות בנוגע לשכונה החדשה
נכתב על ידי
test2
רשומה מהתחום:
נכתב בתאריך:
28/5/2014

נכחו:
סיכום ישיבה: