מ"ה דעתי

ניסוח בעייתי בתקנון האופנועים
יריב יבזורי | 17/08/2020 | 2 תגובות
בתקנון המוצע צורף לסעיף 5 משפט (עליו הוחלט בהצבעה) לפיו הקבוץ יקים מקום חניה מוסדר לאופנועים. המשפט הוכנס כתוספת לסעיף שבעצם אומר את ההיפך. אז על מה אנחנו מצביעים בעצם?
שאלה נוספת: אם הקבוץ אחראי להקמת מקום החניה המוסדר, האם הקמתו היא תנאי להפעלת התקנון?
לי נראה שכדאי להבהיר את הניסוח לפני הבאתו להצבעה, מה גם שהקמת החניה ע"י הקבוץ סותרת במידה רבה את האמירה שכל ההוצאות בגין האופנועים הינן ע"ח בעלי האופנועים.
הוסף תגובה

תגובות לדעה:

מסכימה עם יריב והסעיף הזה הפריע לי להצביע

חרמונה לין | 17/8/2020
מסכימה עם יריב והסעיף הזה הפריע לי להצביע ומלא סתירות... הסעיף הזה צורף והוחלט "בפזיזות" ללא שיקול דעת שמצדיק אותו בניגוד לכל השאר שהוכן ונבדק מראש... במיוחד, עניין התשלום התמוה - איך יחושב?! ממתי משלמים אצלנו על מקומות אחסון למשל במכולות או שימוש בחדרים ועוד... ? גם כשיש תקנון שמחייב עדיין הכל מבוסס על התחשבות הדדית ראויה, ואם החבר שיחזיק אופנוע יתחשב כנדרש בשכניו למה צריך אחסון... ולמשל, הלוואי שהחתולים למשל יאוחסנו על ידי בעליהם ולא יפלשו למרפסות השכנים... חרמונה

נראה כי יריב צודק

יואב בן-אור | 17/8/2020
נכון, יריב צודק, הוחלט בשיחה מ 9.8.20 (הצעת נחם) כי: "הקיבוץ יקצה מקום חניה מוסדר (מרוכז) לאופנועים", הכוונה הייתה כי לא יחנו ע"י הבתים ע"מ שלא להפריע לשכנים, וכן בבואם וביוצאם את אזור המגורים. בתקנון להצבעה מהיום זה לא מוצג ומנוסח כך.. לגבי ההשתתפות בעלות החניה אני לא מוצא סתירה בכך שהקיבוץ יבנה מקום חניה זה, ובעלי האופנועים ישתתפו / (יכסו) את עלות הבניה ע"פ מספר שנים ומנגנון השתתפות שיקבע. כמו כן , באופן כללי עולה גם שאלת "סופיות הדיון" או השאלה כמה פעמים ניתן להעלות נושא להצבעה אשר כבר נדחה מספר פעמים ? האם יש לכך הנחייה בתקנון ? בברכה יואב ב"א.