מ"ה דעתי

תרומות
רן גולן | 25/09/2020 | 3 תגובות
הקיבוץ כבר מזמן לא שייך למפלגה פוליטית או למערכת פוליטית כלשהי המחייבת את כל החברים. ולכן למשל .אינני רוצה לתרום להפגנות בבלפור. .לדעתי הפגנות אלה גורמות נזק גדול בדיוק למטרות שלשמן הן מתקיימות. יש בהן התנשאות ואמירה נגד אלה שהיינו רוצים שיצטרפו למחנה "שלנו". תרומות שיש להן גוון פוליטי מובהק (כמו גם תרומות אחרות) צריכות להיות אישיות. אם מוסדות הקיבוץ מחליטים על תרומה מסוימת יש לשחרר חברים שמתנגדים לה ובהתאם לכך לקבוע את סכום התרומה הכללי.
הוסף תגובה

תגובות לדעה:

הפגנות, מטרות ובחירות אישיות

יורי קוסטא | 2/10/2020
שלום רן, אין באמת קשר בין הדברים שכתבת למה שכתבת שנובע מהם, או בין אמירות לעובדות: "הקיבוץ כבר מזמן לא שייך למפלגה פוליטית או למערכת פוליטית כלשהי המחייבת את כל החברים. ולכן למשל .אינני רוצה לתרום להפגנות בבלפור." - אתה לא רוצה לתרום להפגנות בגלל מה שכתבת אחרי, לא בגלל שאין קשר בין הקיבוץ למפלגה זו או אחרת. "לדעתי הפגנות אלה גורמות נזק גדול בדיוק למטרות שלשמן הן מתקיימות. יש בהן התנשאות ואמירה נגד אלה שהיינו רוצים שיצטרפו למחנה "שלנו"." אנשים מפגינים מסיבות שונות, אבל יש קו אחד, ואחד בלבד, שמחבר את כל המפגינים: לא מוכנים לקבל ראש ממשלה מושחת שפוגע בדמוקרטיה ובאזרחים לצורך שרידות פוליטית. למרות שרוב המפגינים הם אנשי מרכז שמאל, יש גם הרבה מצביעי ליכוד, דתיים וימניים בכלל. האם לדעתך הסיכוי לצמצום הפגיעה בדמוקרטיה או להחלפת נתניהו יגדל אם יופסקו ההפגנות? לדעתי יקטן... "תרומות שיש להן גוון פוליטי מובהק (כמו גם תרומות אחרות) צריכות להיות אישיות. אם מוסדות הקיבוץ מחליטים על תרומה מסוימת יש לשחרר חברים שמתנגדים לה ובהתאם לכך לקבוע את סכום התרומה הכללי." אפשר לומר שהכל פוליטי - אם אני גזען ונגד פליטים אז לקיבוץ אסור לתרום כארגון לפליטים? לכל מטרה יהיו כאלו שיסכימו פחות. עדיין אנחנו חברה שיש לה מאפיינים מסוימים וחלק ניכר מההחלטות מתקבלות ע"י רוב ובשום מקרה אין זכות וטו לחבר בודד. אפשר להביא לדיון כל דבר...

אין

רן גולן | 9/10/2020
ליורי אתה צודק, אבל....

מי תרם למי?

שי צור | 11/10/2020
על מה אתה מדבר רן? האם הקיבוץ תרם כסף להפגנות בבלפור?