בדיקה לפני שידור
נכתב על ידי
לימור שלח ניהול
רשומה מהתחום:
נכתב בתאריך:
13/1/2019

אני מבקשת לכתוב מאמר 
אשר מציין את יכולות הבדיקה לעניין זה.