מ"ה דעתי

בית המוסדות הישן
יהודה תלמי | 11/08/2019 | 3 תגובותציטטה מהדף לחבר: "המזכירות החליטה פה אחד לקבל את חוות הדעת המקצועית להרוס את בית המוסדות הישן. לצוות מרכז הקיבוץ תינתן הנחיה מפורשת לתת ביטוי מכובד ולשמר את זיכרון הנספים במסגרת פרויקט לב הקיבוץ".                                                 


לצערי הנחיית המזכירות אינה מזכירה את האפשרות לבנות את הבית מחדש.                                                       

אפשרות שעלתה בדיונים ושהמזכירות אינה מוסמכת להתעלם ממנה.

אני מצפה לכך שההנחיה תתוקן בהתאם ובהקדם.


הוסף תגובה

תגובות לדעה:

בית המוסדות

שגית לילו | 12/8/2019
חשוב לשים לב, המזכירות קבלה את המלצת המהנדסים על הריסת הבית (בגלל שהוא לא בטיחותי)
הדיון לגבי איך להנציח את הבית והסיפור שמאחוריו... עדיין לא התקיים. זה דיון נפרד שחשוב שיתקיים (כשיעלה כל נושא תכנון מרכז הקיבוץ)

בית מוסדות

דורון שהם | 14/8/2019
נושא שימור מורשת הקיבוץ הוא רחב מימדים וחשוב. אבל לדעתי לא בהקשר של הבית הזה והריסתו כן או לא. כאשר ישנה חוות דעת של בעלי מקצוע שהבית מסוכן ואסור להיכנס אליו אין יותר מקום לשיקול דעת.

נכון אפשר לבקש עוד חוות דעת נוספת על-ידי בעל מקצוע מוכר ושאינו מוזמן ע"י אגף הבניה. אם יש למישהו ספקות באשר לחוות הדעת שסופקה. אבל מה שלדעתי חשוב להבין הוא שתהליך כזה עלול לקחת זמן ובכל אותו זמן יעמוד הבית בשממונו ויתפרק ממילא.

אני בהחלט חושב שניתן לבצע במיידית את צו ההריסה (אם אכן יש כזה) ובכל מקרה לקדם בדחיפות דיון בקשר למה יהיה במקומו של הבית ואיך תבוצע ההנצחה אם תידרש. בכל מקרה ניתן לדעתי לקבל החלטה לבנות את הבית מחדש בדיוק כפי שהוא והביא אותו למצב ראוי למורשת וראוי לשימושים שיעשו בו.

אם ,כמובן יהיו אנשים שירצו בכך ויזכו לשכנע את חבריהם לקבל את ההחלטה ברוח זו.

להשאיר חורבה במצב רעוע , זה לא נכון ומסוכן לציבור. בודאי שלא נכון הוא להמשיך ולהשתמש בבית הזה ולהקצות בו חדרים לפעילויות שונות.

בית מוסדות הישן

דלית גורן | 30/8/2019
אני לגמרי בדעתו של יהודה.
לא שמענו חוות דעת מה כן ניתן לעשות. (לבנות משהו חדש, אפשרויות שימור למינהן ועוד.....)
אני ואני בטוחה שעוד חברים ישמחו לשמוע וגם להשמיע בפני צוות אדריכלים/מהנדסים.
להביא שופל ולהרוס זה הכי קל.
אבל בנפש זה הכי קשה (ואסור להתעלם מזה)
שכל אחד שאומר להרוס ודי שאנסה לשים את עצמו במקום אותם חברים שהיו שם בזמן ההפצצה.
בברכת שבת שלום
דלית