יעול וצמצום הוצאות דף לחבר.
נכתב על ידי
מתי חלילי
רשומה מהתחום:
נכתב בתאריך:
25/8/2019

9.11 .יעוץ ארגוני - הכנסנו יועצת ארגונית חדשה בנוסף ליועץ הקיים. בתהליך יישום היעד לצמצום
עלויות הייעוץ בענפי הקיבוץ