קבצים

https://icom.yaad.net/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Coin=1&FixTash=False&Info=%EC%E9%EE%E5%F8%20%F9%EC%E7%20-%20%FA%E8%E0%20%E4%E9%EC%E9%F0%E2%20&Masof=4500685025&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=b187a521499b70db5050bb7f99b143f98fd3912572e50d03370b3ceae4248cce