no res

פתיחת שערים בקיבוץ

עדכון לגבי מערכת פתיחת השערים של משמר העמק
* בעקבות גניבות שחווינו במשמר העמק בשבועות האחרונים, 
מצאנו שנעשה שימוש בלתי הולם בהרשאות שניתנו לחברים, למועמדים ולתושבים ולכן רשימות ההרשאות נערכו ועודכנו.

* מאחר שהתגלתה פרצת אבטחה שמאפשרת לכל משתמש לתת הרשאות לפתיחת שערים בחיוג מהסלולרי, 
ללא צורך באישור מנהלי המערכת, נאלצנו להסיר לחלוטין את הרשאות הפתיחה ע"י חיוג מהסלולרי.
אם הפרצה תטופל בעתיד, נוכל להשיב את האפשרות לחייג כדי לפתוח שער.

* אנחנו מזכירים שלכולם יש הרשאות לפתיחת השערים באפליקציית PAL. 
להורדת האפליקציה:

* מי שלא מעוניינת/ן להשתמש באפליקציה או שאין ברשותה/ו סמארטפון, 
יש לשלוח מייל עם הבקשה ל: mh.time@m-h.co.il ויינתן פתרון נקודתי.

* ההרשאות לפתיחת השערים ניתנות לחברי משמר העמק, 
מועמדים החיים בקיבוץ ומסיימי י"ב שקיבלו רישיון נהיגה וסיימו את תקופת הנהיגה עם חונך.
הרשאות נוספות (שכירים בקיבוץ, בנים/ות של... וכ"ו) יינתנו בהתאם לשיקול דעתם של הרב"ש וועדת ביטחון בלבד.
כל מי שלא נכלל בהגדרות הללו, הוסר מהמערכת.

* פתיחת השערים תתאפשר אך ורק בין השעות 5:00 בבוקר ל- 22:00 בלילה.
לאחר השעה 22:00 לא ניתן יהיה לפתוח את השערים אפילו למי שיש הרשאה.
תמיד אפשר להתקשר לשומר הלילה או לשומר הפטרול ב- 052-8486800
שיכולים לפתוח את השערים גם בשעות הלילה.

בברכה.
ועדת ביטחון

אין תוצאות