משמר העמק no res

חזון קיבוץ משמר העמק


מהות הקיבוץ
קיבוץ משמר העמק יהווה בית ודרך לחבריו, ויקיים חברה ציונית, סולידרית ושיתופית, המתבססת על יסודות של: שוויון ערך האדם, שוויון בין המינים, שוויון ערך העבודה, מצוינות אישית וקבוצתית, ערבות הדדית רחבה, בעלות משותפת על הנכסים ודמוקרטיה משתפת.
קיבוץ משמר העמק יפעל על בסיס של חברות, אמון וכבוד הדדי, מתוך פתיחות והכרה בשונות בין בני האדם כמקור של עצמה, והבנה כי קיום החלטותיו הינו תנאי לקיום מערכת קיבוצית שיתופית.

צביון הקיבוץ
בקיבוץ תחייה קהילה רב דורית צומחת המקיימת אורח חיים יהודי חילוני, המאפשרת לפרט לחיות בביתו על פי אמונתו, מפגינה חום אנושי ודאגה לצרכי הפרט והמשפחה ויוצרת תרבות משותפת עם חיבור לאדמה, לחקלאות ולסביבה.
הקיבוץ יחנך ויעודד חשיבה עצמאית, ביקורתית והוגנת. יקיים מנגנונים של שיח, הקשבה ופרגון, יפעל לשמירה על איכות הסביבה, לחיסכון בשימוש במשאבים ולקיימות.
הקיבוץ ידאג לשימור וכיבוד המורשת המיוחדת לו ועם זאת יפעל כל העת להתחדשות מתוך מחויבות ואחריות לעתיד.

מודל חברתי כלכלי
הקיבוץ ישאף לקיים חברה שיתופית ומצליחה כלכלית וחברתית, המעודדת תרומה מרבית ולקיחת אחריות אישית של כל אחת ואחד מחבריה לפרנסה ולחברה, הרואה בהתפתחות האישית חלק מההצלחה המשותפת. חברה המיישמת את ערכיה כלפי חבריה, ונוהגת בכבוד ובהוגנות כלפי עובדיה השכירים, שותפים, ספקים ולקוחות.

מודל הצריכה
בתחומי הצריכה השונים ידאג הקיבוץ לאיזון מיטבי בין שיתוף לבין חופש הפרט, מתוך הכרה בחשיבות הבטחת הצרכים בתחומי הבריאות, הסיעוד והחינוך. עידוד התרבות הקהילתית והיחד הקיבוצי מחד, ומתן חופש בחירה ואחריות אישית בתחומי הצריכה הפרטית, מאידך.

יחסי הקיבוץ עם הסביבה
הקיבוץ ישאף להוות מודל לקיום חברה שיתופית ומצליחה חברתית וכלכלית, המקיימת את ערכיה. יפעל על מנת להשפיע באמצעות מוסדותיו ומעורבות אישית של חבריו, על התנועה הקיבוצית ועל החברה הישראלית, למען בטחונה, חוסנה החברתי, עיצוב אופייה וצביונה של המדינה ברוח ערכי הקיבוץ.


חזון קיבוץ משמר העמק by Mishmar-HaEmek
אין תוצאות