משמר העמק no res

ענבר - שמיר אדריכלות בע"מ


משרד ענבר - שמיר אדריכלות בע"מ הינו משרד אדריכלות ותכנון ערים אשר נוסד ממיזוגם של שני משרדים ותיקים ועתירי נסיון. המשרד ממוקם בקבוץ משמר העמק ועוסק בקשת רחבה של עבודות תכנון אדריכלי, תכנון אסטרטגי, תכנון ובינוי ערים וניהול תכנון.

איריס ענבר הינה מנהלת המשרד, אדריכלית ומתכננת ערים, בוגרת הטכניון בהצטיינות - הפקולטה לארכיטקטורה  ובינוי ערים משנת 1981

תכנון ובינוי ערים:

o         תכנון אסטרטגי, הכנת פרוגרמות, תכניות אב, תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים

          ולהרחבות עבור  משרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל, 

          משרד הבינוי והשיכון, רשויות מקומיות, ועדות מקומיות וישובים שונים.

o        הכנת תכניות מפורטות לפינוי בינוי.

o        הכנת תכניות מפורטות נקודתיות למוסדות תכנון שונים וליזמים פרטיים.

o        הכנת תכניות מפורטות עבור קק"ל, חברת מקורות, רשות הטבע והגנים.

o        מתן חוות דעת תכנוניות, בדיקות היתכנות וייצוג יזמים בועדת ערר מחוזית.

אדריכלות מבנים, מבני ציבור ועיצוב פנים:

o        תכנון מבני חינוך, מבני תרבות ופנאי עבור רשויות מקומיות וחברות כלכליות

o        תכנון בתי מגורים משותפים עבור יזמים פרטיים.

o        תכנון תחנות תדלוק ומבני תעשיה ומסחר עבור יזמים פרטיים.

o        תכנון מבני מגורים בדגמים חוזרים (כולל התאמות פרטניות) בשכונות הרחבה בקיבוצים ובישובים כפריים.

o        תכנון מבני מגורים פרטיים ויחידות נופש.

o        ייעוץ נגישות ומתן אישורי נגישות למבנים, תשתיות, סביבה ושרות.

תכנון ופיתוח סביבתי:

o        הכנת תכניות בינוי לביצוע לשכונות מגורים בישובים כפריים, כולל שילוב שטחים ציבוריים, שטחי ספורט, גנים, דרכים ותשתיות.

o        הכנת תכניות בינוי לביצוע לשטחים למבני ציבור בישובים כפריים.

o        הכנת תכניות בינוי לביצוע של מתחמי תעשיה ומלאכה בישובים עירוניים.

ניהול מיזמים:

o        ניהול צוותי תכנון למבני מגורים, שכונות (כולל בינוי), מוסדות ציבור, תחנות תדלוק ומבני תעשיה ומסחר.

o        ניהול תכנון סטטוטורי של תכניות אסטרטגיות, תכניות אב ומתאר ותכניות מפורטות.

o        ניהול תכנון סטטוטורי ותכנון לביצוע של תשתיות לאומיות ומחנות צה"ל. 

Inbar Shamir Architecture Ltd        ענבר – שמיר אדריכלות בע"מ

inbar.iris@gmail.com * 04-9898920 : 04-9596405 * פקס קיבוץ משמר העמק 19236 * טל: 04-9896017

 

 

 

 

 

 

 

אין תוצאות