כתבות ארכיון

 • תמונה יצוגית

  ספר החינוך הקיבוצי 'דור לדור'

  שכתבו המחנכים שייסדו את 'מוסד חינוכי שומריה' מ'שומר הצעיר', תנועה ציונית-חברתית. לכבוד יובל העשור למוסד החינוכי.


  ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
 • תמונה יצוגית

  דגל הקבוץ ונס הקבוץ

  שהוענק לאות הוקרה על הלוחמה במלחמת העצמאות. וגם דגל המוסד

  ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
 • תמונה יצוגית

  כרזות לחג ה 21

  בין השנים 1950-2016

  ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
 • תמונה יצוגית

  ייסוד הבית הגדול בשומריה 1933

   מצורפת מצגת על מאורע יריית אבן הפנה לבית הגדול במוסד החינוכי שומריה 1933 .מסע בזמן, 9 דקות של היסטוריה.
  כולל גם את סריקת הטקסט  המקורי של  הנחת אבן הפינה. 

  ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
 • תמונה יצוגית

  את לי פינת יקר

  מזון לנשמה
  יצאה רגינקה לאבו-שושא לכבוש את ההתיישבות בשביל הקבוץ ועמה אחד-עשר נועזים. הקיבוץ נשאר בעפולה. לדעתה לא היה קשה. הכל היה צפוי- מובן מאליו שאין מים, אין חשמל, אין כביש, אין טלפון, אין אפילו שעון...

  ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון