כתבות ארכיון

ספר החינוך הקיבוצי 'דור לדור'

ספר החינוך הקיבוצי 'דור לדור'

שכתבו המחנכים שייסדו את 'מוסד חינוכי שומריה' מ'שומר הצעיר', תנועה ציונית-חברתית. לכבוד יובל העשור למוסד החינוכי.


ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
דגל הקבוץ ונס הקבוץ

דגל הקבוץ ונס הקבוץ

שהוענק לאות הוקרה על הלוחמה במלחמת העצמאות. וגם דגל המוסד

ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
כרזות לחג ה 21

כרזות לחג ה 21

בין השנים 1950-2016

ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
ייסוד הבית הגדול בשומריה 1933

ייסוד הבית הגדול בשומריה 1933

 מצורפת מצגת על מאורע יריית אבן הפנה לבית הגדול במוסד החינוכי שומריה 1933 .מסע בזמן, 9 דקות של היסטוריה.
כולל גם את סריקת הטקסט  המקורי של  הנחת אבן הפינה. 

ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
בית העלמין של משמר העמק

בית העלמין של משמר העמק

כתבה יפה על בית העלמין ושוכניו שהתפרסמה "בקפה דה מרקר"

ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון
את לי פינת יקר

את לי פינת יקר

מזון לנשמה
יצאה רגינקה לאבו-שושא לכבוש את ההתיישבות בשביל הקבוץ ועמה אחד-עשר נועזים. הקיבוץ נשאר בעפולה. לדעתה לא היה קשה. הכל היה צפוי- מובן מאליו שאין מים, אין חשמל, אין כביש, אין טלפון, אין אפילו שעון...

ארכיון משמר העמק; כתבות ארכיון