חג הביכורים שנות החמישים

ארכיון פרטי התקשרות


OPEN SUN.-MON. קבלה: א'-ה' בשעות 8:00-14:00              
Tel. 04-9896152 / Email:
mharc@mh.org.il

Link to search קישור לעיון בארכיון  http://www.infocenters.co.il/mharc/

 Faceboock:https://www.facebook.com/ronit.archivemh.7

זכויות יוצרים וצנעת הפרט
ארכיון משמר העמק מקפיד על שמירת זכות יוצרים וצנעת
הפרט, בתוכן השמור בו. פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה
בהתאם, בזמן סביר ממועד קבלת הפניה, לאחר שתיבדק ותימצא
מוצדקת.


אין תוצאות