קיבוץ בר קיימא - כיצד? או: נבואה המגשימה את עצמה... מאת: מאיה שפיר

"קיימות" הוא מושג מופשט, המדבר על יכולתה של חברה להחזיק מעמד במצב רצוי לאורך זמן. יכולת זו מושפעת מגורמים חיצוניים ובמקרה של חברה אנושית - גם מאופן ההתנהלות הפנימית.

 

הקיבוץ הוא סך החברים ורצונותיהם.

 

הנחת יסוד (אקסיומה) הגורסת מראש שזמנו של הקיבוץ קצוב, שגורמי החוץ חזקים מאתנו ואין לרצון שלנו השפעה רבה - מביאה חברים לקבל החלטות שטווח ראיתן קצר והופכת לנבואה המגשימה את עצמה.

 

לעומתה, הנחת יסוד האומרת: רוצים אנו ולפיכך אין דבר שימנע מאיתנו לחיות כפי שנרצה - תייצר מציאות חיים רצויה. החברים יקבלו במודע את כל החלטותיהם כשהבחירה בהמשך קיומו של הקיבוץ מהווה בסיס לקבלתן:

 

·   הם ינהלו את משאביהם מתוך מחשבה שעליהם לכלכל את הקהילה כולה לאורך זמן, בזמנים טובים ובזמנים רעים. לכן, הם לא יחלקו נכסים בחשיבה של כדאיות כלכלית רגעית, כללית או אישית וינהגו בהם באחריות הראויה לתכנון ארוך טווח.

·   הם ייצרו תשתית ביטוחית ופיננסית הנותנת תחושת ביטחון אישית לחברים בעתידם.

·   הם ישקיעו בחברי הקהילה כך שחייהם יהיו מלאים ומספקים מתוך הבנה שחברים מרוצים יקיימו לאורך זמן קהילה חיה ובריאה.

·   הם ינהגו בהוגנות, בשקיפות, בשיתוף הציבור, יפעלו לחיזוק ושימור המנגנון הדמוקרטי לאורך זמן.

·   הוא יעודדו חברים רבים לקחת חלק פעיל בבניית השותפות, באחריות, בקבלת ההחלטות ובעשייה.

·   הם יתחזקו את השיח בין החברים, את ההיכרות והאמון שהם בסיס לשותפות ואת המודעות הרעיונית העומדת בבסיס צורת החיים על מנת שחברים יחיו אותה מתוך בחירה מודעת.

·   הם יתנהלו באחריות בנושא הדמוגרפי, יקלטו אנשים מתאימים לצורת החיים, שרוצים ויכולים לקיים את הקיבוץ על ערכיו וישמרו קהילה בעלת ערכים ואינטרסים דומים.

·   הם יחנכו את בניהם על בסיס ערכיהם וישמרו איתם על קשר חם לכל אורך מסלול הצעירים.

 

אם כל זאת ייעשו - יהיה הקיבוץ בר קיימא.

 

הקולקטיב יכול לייצר מציאות ע"י ויתור וחולשה ויכול לייצר מציאות רצויה אם יכוון אליה.

 

אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. (רבי נחמן מברסלב(

 

מאיה שפיר

רכזת המטה השיתופי

אין תוצאות

למעבר לגלריה
אין תוצאות