תגובות
  כותרת פעולות  
המשך ההתכתבות
יהודה תלמי
20/04/2022 08:21
יהודה שלום, הצוות העוסק בחלופות לתכנון מרכז הקיבוץ יביא את הצעותיו לשיחת הקיבוץ בעוד חודשים אחדים. כל החלופות כוללות רק את השטח שמצפון לדרך בית המוסדות, כך שהאזור בו מצוי הסביבון היום, וגם האזור שאליו הוא עתיד להיות מועתק אינם חלק מהתוכנית. ברור שהפרויקט, אם יאושר, יתייחס גם לסביבותיו, וברור שערכי המקום ומורשתו יובאו בפני האדריכלית ויהיו נר לרגליה. היוזמה להעברת הסביבון לשטח שבו עמד בית הילדים באה כדי להוסיף לו כבוד וכדי לקשור בינו לבין האתר שבו קרה האסון. גם נושא מפקד החנוכה נלקח בחשבון והוא יתקיים בשנים הבאות בשטח זה. מערכת הבניה (ובתוכה ועדת תכנון) ואגף תרבות הפנאי הם הגופים הרלוונטיים ביותר בעניין זה והם אלה שבסמכותם לקבל את ההחלטה להעתיק את הסביבון. הפרסום בדף לחבר נעשה כדי ליידע את הציבור, ומי שחולק על המהלך מוזמן לערער בוועדת תכנון, באגף תרבות הפנאי או איפה שימצא לנכון. בברכה, שגית היי שגית. א. קיימת החלטה של שיחת הקיבוץ, שלפחות באחת מהאלטרנטיבות שיוצגו בפני הקיבוץ יופיע הבית הגדול או וריאציה כלשהי עליו. אי התייחסות להחלטה זאת, הנה אקט בלתי דמוקרטי. אני מקווה שמוסדות הקבוץ לא יעמדו מאחוריו. ב. השטח שנמסר על ידינו לתכנון כולל גם את השטח שמדרום לכביש מגרש משחקים – בית גילעד. והרי בקשנו תכנון של שטח שלם על מנת שכל הפונקציות שבו ישולבו בתכנון אחד שבו כל האלמנטים "ידברו" באותה שפה. אני תמה ומוחה על כך שהצוות לא הביא את ההחלטה הנ"ל ואת נושא הסביבון לידיעתה ולתכנונה של המתכננת. אני מצפה לכך שהדבר ייעשה מיידית. ג. בנוסף אני סבור שחברי הקיבוץ יוכלו להביא רעיונות משלהם בנוסף לאלטרנטיבות. כולל על השטח הזה. ד. אני מצפה שהמזכירות, שהיא הממונה על התנהלותו הדמוקרטית של הקיבוץ, תעכב כל החלטה בנושאי מרכז הקיבוץ. עד שאלטרנטיבות שלמות הכוללות כמובן את השטח שמעל הכביש, את הסביבון, (ואולי נושאים נוספים שלא נמסרו לתכנון משום מה) יובאו לדיון והחלטה בשיחת הקיבוץ. ה. בברכה ו. יהודה תלמי  
הכלבים נובחים והשיירה עוברת
יהודה תלמי
28/04/2022 18:08
רק לפני מספר ימים פרסמתי כאן את הטענה הנ"ל כלפי המזכירות, כלפי ו. התכנון.וכלפי האגף לתרבות הפנאי. (אני חייב לציין שאת העתקי הטענה שלחתי גם למייל האישי של כל אחד מהם.) תרבות הפנאי ענו לי (במייל האישי שלי) כי לא היו מודעים לכל העניין והם מקווים שיוסדר כמו שצריך. שתי המזכירות ענו לי (גם הן במייל האישי שלי.) את תשובתה של שגית פרסמתי (אכן מבלי ליידע אותה על כך, צר לי) מועדת תכנון לא קבלתי כל תגובה. כאן, באתר הציבורי "מה דעתי" לא פורסמה כל תשובה אף מאחד מהם. איך לפרש את זה? בדף לחבר האחרון פורסם כי מסקנות הצוות ל”שקיפות וליצירת אמון בין המוסדות לחברים" הוגשו לצוות ההגוי ולמזכירות והתקבלו שם בברכה. אינני מבין איך שאלות הנוגעות לדמוקרטיה הקיבוצית, שאלות המועלות כאן באתר דמוקרטי קיבוצי והאמורות לעניין את הציבור כולו, אינן מקבלות כאן כל תשובה, בעוד שבאותו שבוע מתלהבים במוסדות מהצעת הצוות ל”שקיפות וליצירת אמון בין המוסדות לחברים" . למה מחכים עם זה? משהו כאן לא מתחבר לי. מעניין אם המאמר הזה יזכה לתגובה כלשהי הן מהמוסדות והן מהציבור.