תגובות
  כותרת פעולות  
מילים כדרבנות
דורון שהם
15/06/2020 10:23
כרגיל יהודה הצליח לקלוע בחריזה לדעתי. זה נכון לקיבוץ ונכון למדינה ונכון לעולם כולו. בקורת תמיד נתפסת כרעש שיש להשתיקו. או כ-קישקוש שאפשר לבטלו.