no res

תערוכת הלוגואים לשנת ה- 100

מוזמנים להתרשם,
ההצבעה של השלב הראשון תתקיים בשבוע הבא בתאריכים : 10-12 לאוגוסט. 
ישלח פרסום בנפרד, כולל פורמט שבו ניתן יהיה לבחור ולהצביע.
מוזמנים להצביע ממסיימי י"ב וצפונה.

בשלב הראשון 
יבחרו 3 לוגואים מתוך 41 המועמדים המוצגים. 
כל חבר יתבקש להצביע פעם אחת בלבד, עבור שלושת הלוגואים הנבחרים בעיניו

בשלב השני 
יעלו לגמר 3 לוגואים.
כל חבר יתבקש להצביע פעם אחת בלבד עבור הלוגו הנבחר בעיניו מתוך השלושה שעלו לגמר
* לשלב השני ישלח פרסום בנפרד,כולל פורמט שבו ניתן יהיה לבחור ולהצביע.
בהצלחה למועמדים ! 

אין תוצאות