תגובות
  כותרת הערת מנהל פעולות  
ראשית
אורנה שפירא
22/09/2020 16:32
זה מרגש מאד לראות את כל מה שנעשה שם בהובלה של שנים רבות ע"י חברי משמר העמק, קודם יעל ועמוס ומאוחר יותר ראובן שלא חוסך מהם דבר..וכמובן צוות של מס חברים/ות שמלווים את הפרוייקט לאורך הדרך... הרבה כבוד וכה לחי!
 
הכבוד לראובן
יריב יבזורי
23/09/2020 12:57
ראובן אכן הפליא לעשות והקים עם אנשי ראשית (ראשית ולא בראשית...) פרוייקט לתפארת. כל הכבוד ראובן! דורון ציין את הפער האידיאולוגי לכאורה בינינו לבין אנשי ראשית. ראוי לציין שיואש "בדרכו הדתית" מחשיב עצמו כממשיך בדרך הקיבוצית שלנו והפערים בינינו לבינם מתבטאים בתחום הדתי בלבד. מסתבר אולי שהשאלה איננה הכיפה אלא מה שאתה מכניס תחתיה - האם זו האהבה והחמלה האנושית או הסגידה לסמלים ופולחנים שבשמם יוצאים לנגח את כל מי שאיננו שותף לאמונה באותם דברים.
 
צודק
דורון שהם
24/09/2020 08:55
צודק יריב. הטעות בשם רק מוכיחה עד כמה הייתי מנוכר מהמפעל הזה. אני מצטער ומתנצל. באמת. ראובן הבטיח לי שיקח אותי לשם להכיר ולהתרשם. על זה אומרים "מודה ועוזב ירוחם" מבטיח לרשום כאן את התרשמותי מקיבוץ "ראשית" ברגע שיסתיים הסגר. גמר חתימה טובה לכולנו.